Innovatie

In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

We innoveren waar technisch mogelijk, anticiperen op nieuwe technieken en op de innovaties van onze leveranciers, om deze op een veilige en praktische wijze voor onze klanten te kunnen implementeren. Als lerende organisatie investeren we voortdurend in onze specialisten en verbeteren wij continu onze methodieken. Hierdoor kunnen we onze klant de meest praktische aanpak aanbieden en garanderen we topkwaliteit.

In nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers en partners ontwerpt, realiseert en onderhoudt ITB op een veilige manier duurzame en innovatieve oplossingen. Uitgaande van wat de klant wenst, biedt ITB op basis van haar expertise de klant verantwoorde oplossingen met toegevoegde waarde.

Het is onze strategie om een innovatie-vriendelijke omgeving in het leven te roepen. Omdat we actief zijn in markten waar een sterke concurrentie heerst, waar de beslissing van onze klanten vaak door de prijs ingegeven wordt, tonen we ons voortdurend van onze creatieve en innovatieve kant om onze klanten een technische toegevoegde waarde te bieden die het rendement op hun investering verbetert.

Omdat we onze grootste verwezenlijkingen kunnen toeschrijven aan onze medewerkers, investeren we in hun verdere ontwikkeling en trachten we hun kennis te verbreden.

Onze medewerkers worden bovendien gestimuleerd om in de dagelijkse werkomgeving te zoeken naar verbeteringen en mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Deze ideeën kunnen zij indienen voor de VINCI Innovation Awards.

De competitie is niet alleen gericht op technologie, maar bestrijkt het volledige spectrum van innovaties die aan de basis van de vooruitgang binnen de Groep liggen, meer bepaald op de domeinen veiligheid, duurzame ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Die innovaties illustreren een geesteshouding die ons in staat stelt om voortdurend vooruitgang te boeken op het vlak van kwaliteit, veiligheid, deadlines en milieuzorg.

Binnen de verschillende business units van VINCI Energies Belgium promoten we actief de deelname aan de VINCI Innovation Awards.

Toegevoegde waarde van BIM-technologie

Ook bij ITB maken we gebruik van het allesomvattende BIM-model. Dit is een digitaal 3D-model, dat een virtuele weergave van het bouwwerk vormt, waarbij geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Alle technieken worden tot in het kleinste detail weergegeven. Door het gebruik van BIM kunnen we vooraf fouten of interferenties tussen de verschillende technieken detecteren en deze op de computer oplossen in plaats van achteraf bij de installatie op de werf. 

Ontdek meer

Onze realisaties

Ontdek onze verwezenlijkingen in België.

VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.