Veiligheid en preventie op de werkvloer

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. ITB streeft naar een veilige werkomgeving.

Ons engagement voor de veiligheid op het werk wordt op alle niveaus ondersteund door het management. Tegen die achtergrond worden de veiligheidsprestaties van onze business units nauwlettend opgevolgd en laten wij alle werknemers beleidsmatig bewustmakingstrainingen rond veiligheid volgen.

Het is van essentieel belang dat alle medewerkers zich achter die aanpak scharen en het streven naar veiligheid tot een tweede natuur maken. Op gedragingen gebaseerde veiligheidsmethoden kunnen de frequentie en de ernst van ongevallen op het werk verder terugdringen.

 

Onze aanpak

In de praktijk werden diverse actieplannen opgesteld om de nagestreefde “ongeval vrije werkomgeving” te bereiken:

  • een programma om nieuwkomers te verwelkomen op onze werkplaatsen
  • gepersonaliseerde begeleiding van nieuwe en tijdelijke krachten en van onderaannemers
  • bewustmaking om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen
  • risicobeoordeling
  • specifieke opleidingsprogramma’s aan de VINCI Energies Academy
  • communicatieprogramma’s om te informeren, de dialoog aan te gaan en uitwisselingen van beste praktijken aan te moedigen.
  • VINCI Innovation Award: ieder jaar beloont VINCI de briljantste ideeën van onze werknemers. Een van de categorieën is de Safety Award, toegekend voor het uitvinden of aanpassen van systemen die de veiligheid op onze werkplaatsen kunnen verbeteren.

Ontdek meer

VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.

Onze waarden

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen.

Fonds Vinci

Zodat iedereen zijn plaats vindt in de maatschappij