Onze waarden

Bij VINCI Energies zitten de menselijke waarden van solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemerschap in de genen.

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

 

Autonomie

Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. De business units bepalen hun eigen ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd deze te implementeren conform de groepscultuur. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met de klant. Dit is de sterkte van VINCI Energies.

“Elke dag krijg ik vragen die moeten beantwoord worden en problemen die opgelost dienen te worden. Dankzij de autonomie die mij geboden wordt, kan ik dit alles in goede banen leiden.” – Liesbeth, Executive Secretary

Vertrouwen

Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

“Rechtstreeks van de schoolbanken onderaan de ladder begonnen. Door vertrouwen te krijgen en te geven, ben ik in de loop der jaren kunnen doorgroeien van elektricien naar calculator.” – Glen, Calculator

Solidariteit

Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.

“De ondersteuning van collega’s die op alles een antwoord weten, maakt het alleen maar toffer om bij ITB te werken.” – Mattias, Junior Project Manager

De solidariteit wordt ook aangetoond door het betrekken van medewerkers in de samenleving. Zij kunnen zich namelijk samen met het Fonds VINCI inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Verantwoordelijkheid

Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

“Van de werfleider krijg ik de kans om zelf mijn werk te organiseren.” – Ali, Electrician

Ondernemerschap

Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schat­ten, kansen te zien en te benutten. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

“Door zelf veel initiatief te nemen, zorg ik er elke dag voor dat alles op de werf vlot verloopt.” – Johan, Site Manager

Innovatie

In een wereld die constant verandert, is het nodig om op nieuwe technologieën te anticiperen.

VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.