Post X

Het kantorencomplex aan de Ring van Antwerpen

ITB stond op Post X in voor het plaatsen van de branddetectie, de systemen voor toegangscontrole, de databekabeling en voor de meeste elektriciteitswerken; meer bepaald de hoogspanningscabine, de verdeling van de laagspanning, de secundaire verdeelborden en de verlichting. ITB assisteerde er ook een aantal eindgebruikers bij hun inhuizing.

Omdat de verwarming en koeling van de gebouwen gebeurt via betonkernactivering was ITB al tijdens de ruwbouwwerken op de site actief. ITB begon met het bekabelen van de verlichting en de branddetectie in de betonplaten, na het aanbrengen van de wapening, maar voor het storten van de betonmassa. In eerste instantie gebeurde dit gefaseerd en op afroep. Naarmate de werken vorderden waren we continu aanwezig met zes tot tien medewerkers.